Selamat Hari Raya Galungan & Kuningan 2018

Rahajeng Rahina Galungan dan Kuningan, dumogi Ida Sang Hyang Widhi Wasa mapaica kerahayuan lan kerahajengan sareng sami.

(Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan, Semoga Tuhan Yang Mahakuasa memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada kita semua)